en-USsv-SE

Logga in       

Räntefonder

Våra räntebärande investeringar har som mål att leverera långsiktigt stabil avkastning genom att fatta investeringsbeslut baserade på fundamental analys av bolagens inre kvalitéer och en bedömning av rådande marknadsförutsättningar. Förvaltningen är därmed oberoende av jämförelseindex och officiella kreditbetyg. Coeli Asset Management erbjuder för närvarande två aktivt förvaltade strategier inom räntebärande investeringar.

Kontakta oss

Telefon: 08-506 223 10
Fax: 08-545 916 41
E-post: info.am@coeli.com

Adress: Sveavägen 24-26
111 57 Stockholm