en-USsv-SE

Logga in       

Coeli Frontier Markets

Coeli Frontier Markets är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i börsnoterade företag med stor verksamhetsexponering mot gränsmarknader. Med gränsmarknader avses nästa generation av tillväxtmarknader som omfattar omkring 120 länder i fem regioner: Afrika, Östeuropa, Asien, Mellanöstern och Latinamerika. Fokus ligger på att finna kvalitativa bolag med rätt förutsättningar för att dra nytta av den pågående strukturella utvecklingen i dessa länder.

 

Köp Coeli Frontier Markets

Basfakta
Startdatum 2014-02-28
Jämförelseindex MSCI Frontier Markets
Legalt säte Luxemburg
Förvaltningsarvode 2,5%/år 1)
PPM-nummer N/A
 1) Andelsklass R SEK
Förvaltare

Hans-Henrik Skov

Hans-Henrik Skov är med James Bannan ansvariga förvaltare för Coeli Frontier Markets och har förvaltat aktier i gränsmarknader sedan maj 2007. Han arbetade för Bankinvest Asset Management från maj 2007 till februari 2014, där han delade förvaltningsansvaret för Bankinvests Frontier Markets fonder. Hans-Henrik arbetade dessförinnan för Barclays Capital och JP Morgan i London. Hans-Henrik har en Master of Science i finansiering från Copenhagen Business School. Han har även studerat vid Lubin School of Business och California State University. 
 

James Bannan

James Bannan är tillsammans med Hans-Henrik Skov ansvariga förvaltare för Coeli Frontier Markets och har investerat i gränsmarknader i över 10 år. James har bland annat delat förvaltningsansvar för Bankinvest Frontier Marketsfonder tillsammans med Hans-Henrik sedan maj 2011. Dessförinnan bodde James i Ho Chi Minh City, Vietnam i 5 år och arbetade med Bankinvest Private Equity New Markets-fonder. Fonderna med vintage 2006-2010 var av Prequin rankade som de som skapat högst avkastning i Asien med över 50 % i värdestegring. Före sin tid i Vietnam, arbetade James med M & A på KPMG i Sydney och Köpenhamn, där han genomförde flera trasaktioner i Frontier Markets. James är auktoriserad revisor från Institute of Chartered Accountants, Australien.

Kontakta oss

Telefon: 08-506 223 10
Fax: 08-545 916 41
E-post: info.am@coeli.com

Adress: Sveavägen 24-26
111 57 Stockholm