en-USsv-SE

Coeli i samarbete med Hand in Hand

Coeli samarbetar med Hand in Hand, en organisation som bekämpar fattigdom genom att hjälpa fattiga människor att hjälpa sig själva. Hand in Hand utbildar och tränar kvinnor i entreprenörskap och sedan hjälper de kvinnorna att starta eget företag. Hand-in-Hands vision är en värld utan fattigdom och barnarbete.

 

Samarbetet innebär att Coeli är byfadder till en by i Madhya Pradesh-området i centrala Indien.  Hand in Hand driver där ett väl beprövat program som pågår under två års tid. Ett program som drar igång en positiv spiral och ger långsiktigt resultat.

 

Under projekttiden fokuserar Hand in Hands arbete i byn på följande områden:

  • Ökade försörjningsmöjligheter genom utbildning av byns kvinnor i entreprenörskap och hjälp att starta egna små företag.
  • Barns skolgång, förbättring av miljön i lokala skolor samt möjligheter till extra studiestöd.
  • Hälsovård och information i syfte att förbättra byinvånarnas hälsa och eliminera undernäring bland barn.
  • Utbildning och information om t ex avfallshantering, återvinning, trädplantering och vattenrening för att förbättra den lokala miljön.
  • Ett "medborgarcenter" i byn där byborna kan få information om sina medborgerliga rättigheter samt utbildning i datakunskap.

 

Om två år har ungefär 150 kvinnor utbildats, 130 små familjeföretag startats som i sin tur leder till jobb för ungefär 200 människor. Dessutom kommer alla barn gå i skolan, hälsostatusen har förbättrats och vattnet renats.

 

Coeli har valt att engagera sig i Hand in Hands verksamhet bland annat för att det är en modell vi tror på och för att den stämmer väl överens med en av våra värderingar - att bidra till samhället genom att verka för företagandet.

 

Vi ser med spänning fram emot att följa ”vår” by Pipliya Kamin på dess resa där utbildning, företagande och barnarbetsfri miljö står i fokus.

 

 

 

Läs mer om Hand in Hand  www.handinhand.nu

 

Kontakta oss

Telefon: 08-506 223 10
Fax: 08-545 916 41
E-post: info.am@coeli.com

Adress: Sveavägen 24-26
111 57 Stockholm