en-USsv-SE

Klagomålsansvarig

Om du som kund inte är nöjd med vår service är det viktigt att du kontaktar oss och framför dina synpunkter. Du ska då vända dig till Coelis klagomålsansvarige som prövar ärendet.

Du kontaktar klagomålsansvarige skriftligen. Beskriv vad ditt ärende gäller och vad du är missnöjd med. Inom kort erhåller du en skriftlig bekräftelse på att vi har tagit emot ditt ärende. Vid behov ställer vi frågor för att kunna utreda ärendet på bästa sätt. Beslut om eventuell ersättning eller avslag meddelas skriftligen.

Om du efter prövning av klagomålsansvarige inte accepterar Coelis beslut kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå för rådgivning. Som konsument kan du också få ditt ärende prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Läs mer på www.konsumenternas.se eller www.arn.se

 

Skicka ditt klagomål till:
Coeli AB
Klagomålsansvarig
Box 3317
103 66 Stockholm
alternativt till regelansvarig@coeli.se

Kontakta oss

Telefon: 08-506 223 10
Fax: 08-545 916 41
E-post: info.am@coeli.com

Adress: Sveavägen 24-26
111 57 Stockholm