en-USsv-SE

Coeli-gruppen

Coeli-koncernen är en svensk aktör som varit verksam på den finansiella marknaden sedan 1994 och som står under Finansinspektionens tillsyn.

Verksamheten är uppdelad i två tydliga verksamhetsområden, kapitalförvaltning och förmögenhetsrådgivning.

Kapitalförvaltning bedrivs inom Coeli Asset Management AB och Private Equitys olika årsbolag. Coeli har förtroendet att förvalta ca 9 miljarder kronor och våra fonder finns i Sverige och i Luxemburg.

Förmögenhetsrådgivning bedrivs inom Coeli Wealth Management AB. I vårt erbjudande ingår lösningar inom diskretionär och rådgivande förmögenhetsförvaltning, experthjälp i familje- och företagsjuridik, skatter, pensioner och försäkringar.

Koncernens olika bolag har ett nära samarbete och erbjuder lösningar utifrån kundernas unika behov.

Kontakta oss

Telefon: 08-506 223 10
Fax: 08-545 916 41
E-post: info.am@coeli.com

Adress: Sveavägen 24-26
111 57 Stockholm