en-USsv-SE

Ansvarsfulla investeringar

Vår ambition
Vi på Coeli Asset Management tror på den lilla aktörens kraft där vi kan göra skillnad och verka för ett bättre och mer hållbart samhälle. Ansvarsfullt ägande innebär inte bara ekonomisk avkastning utan även påverkan på miljö, sociala faktorer och hur bolag styrs. Vår ambition är att investera i företag  som aktivt arbetar med dessa frågor, även kallade ESG-frågor där ESG står för Environmental, Social and Governance.


Våra kunder söker i allt högre grad avkastning från ansvarstagande och hållbara investeringar och vi ser att vi kan addera värde till våra kunder. Som aktiv förvaltare av investeringar har Coeli Asset Management möjlighet att påverka de företag vi investerar i.


Policy för ansvarsfulla investeringar
Coeli Asset Management arbetar med ansvarsfulla investeringar utifrån de internationella normer som finns för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Det innebär att vi avstår från att investera i företag som är involverade i kränkningar av dessa normer och där dialogen inte gett önskat resultat. Coeli Asset Management investerar under inga omständigheter i företag som producerar eller säljer olagliga vapen, såsom klusterminor och truppminor, eller kärnvapen.


Coeli Asset Management har signerat FN:s Principles for Responsible Investements (PRI) och tillämpar dessa principer för att säkerställa att våra  investeringar är ansvarstagande.


Hur vi påverkar
De företag vi investerar i förväntas följa internationella normer och konventioner. Om ett företag bryter mot dessa normer och konventioner inleder Coeli Asset Management en dialog med det berörda företaget för att åstadkomma en förändring i styrning och agerande. Om dialog inte ger önskad effekt kommer Coeli Asset Management att sälja av innehavet i företaget.


Vi säkerställer att våra investeringar följer normer och konventioner genom att arbeta i flera dimensioner.

  • Förvaltarna bevakar dagligen nyheter om innehaven i bolagets fonder.
  • Förvaltare har personliga möten med företagsledare för ökad förståelse av verksamheten och hur företag styrs.
  • Coeli Asset Management har en riskkommitté som leds av CIO, Chief Investment Officer. Riskkommittén följer upp
    på regelbunden basis om gjorda investeringar är ansvarsfulla och hållbara.
  • Innehaven ses över fyra gånger per år av den externa och oberoende aktören ISS-Ethix. ISS-Ethix hjälper investerare
    att granska företag utifrån hållbarhet och ansvarstagande.

 

 

Läs pdf-versionen av policyn här

Kontakta oss

Telefon: 08-506 223 10
Fax: 08-545 916 41
E-post: info.am@coeli.com

Adress: Sveavägen 24-26
111 57 Stockholm