en-USsv-SE

Ägar- och rösträttspolicy

 

Enligt EU-kommissionens delegerade förordning 231/2013 artikel 37 ska en AIF-förvaltare utforma lämpliga och effektiva strategier för att fastställa när och hur rösträtter i fonderna ska utövas. Motsvarande bestämmelser för värdepappersfonder finns i 15 kap. 9-10 §§ i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9).

Strategierna ska fastställas för att bevaka relevanta företagshändelser, säkerställa att rösträtterna används enligt den berörda investeringsfondens mål och placeringsinriktning, och förhindra eller hantera intressekonflikter som uppstår när rösträtter används.

Om du önskar ta del av Coelis ägar- och rösträttspolicy vänligen maila info.am@coeli.se.

 

Kontakta oss

Telefon: 08-506 223 10
Fax: 08-545 916 41
E-post: info.am@coeli.com

Adress: Sveavägen 24-26
111 57 Stockholm