en-USsv-SE

Tillstånd och tillsyn

Coeli Asset Management bedriver tillståndspliktig verksamhet och står under tillsyn av Finansinspektionen, en statlig myndighet med uppdrag att övervaka finansmarknaden. Coeli Asset Management AB har av Finansinspektionen erhållit följande verksamhetstillstånd:

  • Tillstånd att agera förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
  • Tillstånd att driva fondverksamhet och förvalta värdepappersfonder enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
  • Tillstånd att utföra diskretionär förvaltning av investeringsportföljer enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
  • Tillstånd att ta emot och vidarebefordra order i fråga om finansiella instrument enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
  • Tillstånd att lämna investeringsråd enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer på www.fi.se

Kontakta oss

Telefon: 08-506 223 10
Fax: 08-545 916 41
E-post: info.am@coeli.com

Adress: Sveavägen 24-26
111 57 Stockholm