en-USsv-SE

Nyheter

07

I huvudet på en fondförvaltare - Jakob Pettersson

posted on

Coelis fastighetsfond förvaltas av Jakob Pettersson. Men vem är Jakob? Läs mer om honom och varför han är så intresserad av fastigheter.

Jakob, du kom till Coeli i början av 2017 och tog med dig kompetens om fastighetsbranschen in i organisationen. Hur kommer det sig att du började arbeta med fastigheter från början?
Jag har länge varit intresserad av fastighetsinvesteringar. Intresset föddes när jag var yngre och pratade med vänner till familjen som hade gjort lyckade fastighetsaffärer. Jag fortsatte att följa marknaden under studietiden på Handelshögskolan genom att kontinuerligt träffa fastighetsfonder och fastighetsägande bolag. Det stod då ganska snart klart för mig att jag ville ägna mig åt investeringar i fastigheter i det professionella.

Vad är det som gör det så intressant att jobba med fastigheter tycker du?
Med fastigheter finns möjlighet att skapa stora värden samtidigt som risken är relativt begränsad – det är vad jag tycker är mest spännande! Till skillnad från investeringar på börsen där man som investerare i mångt och mycket är beroende av bolagsledningens arbete att utveckla bolaget kan man med fastighetsinvesteringar i större utsträckning själv skapa värdet och avkastningen genom aktiv förvaltning. Det kan handla om omförhandling av avtal, ombyggnationer av befintliga fastigheter eller produktion av helt nya fastigheter.

Du var på Newsec innan du kom över till Coeli. Vad gjorde du där? Vilka stora lärdomar tog du med dig därifrån?
På Newsec hade jag en roll som analyschef och ansvarade för ett affärsområde. Vi gav rådgivning till privata och börsnoterade fastighetsbolag men också till kommunledningar och kommunala fastighetsbolag. Frågeställningarna rörde främst strategisk utveckling av verksamheterna samt transaktionsrådgivning i samband med affärer.

Newsec är nordens största rådgivare inom kommersiella fastigheter vilket innebär att de har ett fantastiskt varumärke och kontaktnät i fastighetsbranschen. Det jag tar med mig från Newsec förutom kunskap och erfarenheter är många värdefulla kontakter i branschen. 

Varför ska man investera i fastigheter?
Fastigheter har över tid utklassat de flesta andra tillgångsslag. Det är därför rimligt att anta att fastigheter även framöver kommer ge en attraktiv avkastning. Vi investerar i fastigheter i svenska tillväxtregioner och med tiden leder en kraftig befolkningsökning till långsiktig värdetillväxt i fastighetsbeståndet. Har man en långsiktighet i sina investeringar bör man därför se till att få exponering mot fastighetsmarknaden i tillväxtregioner. Efterfrågan ökar men utbudet är begränsat. 

Vad är det som gör Coelis fastighetserbjudande så unikt?
Coeli ger privata investerare möjlighet att investera i direktägda fastigheter, ett tillgångsslag som annars är svårt att få exponering mot. Anledningen till att det är svårtillgängligt är att investeringarna kräver ett stort eget kapital, ett stort engagemang och även kunskap. Genom Coelis fastighetsfond får investeraren dessutom diversifiering eftersom fonden investerar i 10 – 15 exploateringsprojekt.

Finns det någon typisk kund eller tydlig anledning till varför man vill investera, som du har kunnat notera?
Den typiska investeraren är den som inser att tillgångsslaget och vår strategi kan ge en bra avkastning till en rimlig risk. Investeraren har ofta lite längre tidshorisont för placeringen som ses som en extra krydda till övriga tillgångsslag och fördelar vanligen 10 till 20 procent i fonden. Vi har som mål att leverera över 10 procent i avkastning per år efter avgifter, vilket är attraktivt i jämförelse med många andra tillgångsslag.  

Hur ser en typisk dag ut för dig?
När jag kommer in på kontoret börjar jag med att läsa nyheterna, inklusive branschspecifik media. Sen ägnar jag större delen av dagen till frågor som rör våra befintliga fastighetsinnehav och tittar på nya spännande investeringsmöjligheter som vi själva har hittat eller som vi fått presenterade för oss via mäklare. En del av tiden går också åt till att träffa befintliga och potentiella investerare i fonden, då tillsammans med våra rådgivare.

Nu har du varit på Coeli i nästan ett år. Vad är du mest stolt över hittills?
För en av våra fastigheter har vi lyckats öka de årliga hyresintäkterna med 50 procent genom omförhandling av avtal och uthyrning av vakanta ytor. Arbetet kommer under många år framöver generera attraktiv avkastning till de som investerat, vilket känns riktigt roligt.

Det är mycket skriverier i media om att luften håller på att gå ur fastighetsmarknaden och vissa företag i branschen har vinstvarnat och gör om i sitt erbjudande. Är det många som får kalla fötter nu?
Jag tror framförallt att det finns en del bolag som haft en alltför aggressiv investeringsstrategi som gått ut på fortsatt kraftig tillväxt i bostadsrättspriserna. Nu när marknaden svalnar av och vi kanske kommer att se fallande bostadspriser, framförallt i Stockholm, finns det många av dessa aktörer som kommer få svårt att tillträda och färdigställa dessa projekt enligt plan.

För vår del tycker jag att en svalare marknad snarare är positivt. Vi är i början på investeringscykeln och kommer kunna fortsätta investera under de närmsta 18-20 månaderna.  Vår uppfattning är att det kommer dyka upp många spännande affärsmöjligheter med tanke på det vi nu ser hända på marknaden. Det ger oss bra tillfällen att komma in på intressanta värderingar vilket givetvis inte är oviktigt för värdetillväxten under de kommande 5-6 åren.

Hur ser du på framtiden? Vilka är de största utmaningarna?
Med spänd förväntan. Fastighetsmarknaden är inne på sitt nionde år av uppgång sedan 2008 och det är naturligt att en nedvärdering sker inom den närmsta framtiden. Det är alltid svårt att förutspå effekterna av en nedgång efter en lång period av stigande värderingar. Utmaningen är att hitta rätt investeringar på en marknad där mycket är till salu. Vad gäller en eventuell nedvärdering av fastighetsbeståndet är jag mindre orolig, nedgångar går ofta snabbt och vänder inom 1-2 år. Eftersom vi investerar på längre sikt kommer marknaden att ha återhämtat sig då det är dags för oss att sälja.  

Posted in: | Tags: | Comments (0) | View Count: (90)
Comment function is not open

Kontakta oss

Telefon: 08-506 223 10
Fax: 08-545 916 41
E-post: info.am@coeli.com

Adress: Sveavägen 24-26
111 57 Stockholm