en-USsv-SE

Nyheter

08

I huvudet på en fondförvaltare - Gustav Fransson

posted on

Gustav Fransson förvaltar våra räntefonder Coeli Nordisk Företagsobligationsfond och Likviditetsstrategi. Vi har gjort en intervju med honom för att ni ska få lära känna Gustav och hans tankar om sin förvaltning lite bättre.

Vad är det som är så fascinerande med att arbeta med räntefonder?
Att arbeta som fondförvaltare tycker jag är mycket stimulerande. Det är en konstant utmaning att skapa bästa möjliga avkastning utifrån de ramar som finns för respektive fond. Arbetsuppgifterna är förhållandevis varierade och innefattar framförallt analys och utvärdering av olika emittenter. Rollen innebär också att följa den allmänna ekonomiska utvecklingen och utifrån den skapa sig en vy om vilka effekter det har på den allmänna räntenivån och förutsättningarna för bolag i olika branscher.

Den nordiska företagsobligationsmarknaden är under tillväxt och de senaste åren har allt fler bolag valt att ge ut obligationer som en del av sin finansiering. Även från investerarsidan har intresset växt undan för undan då allt fler placerare fått upp ögonen för företagsobligationer. Marknaden ser idag helt annorlunda ut än när jag började förvalta Likviditetsstrategi 2010. Att få vara en del av denna utveckling är så klart väldigt roligt.

Hur ser en typisk dag ut för dig?
Vanligtvis börjar jag dagen med att följa upp resultatutvecklingen från dagen innan och läsa morgonbrev från de mäklare vi jobbar med. En stor del av min tid ägnas sedan åt att följa med i nyhetsflödet kring de bolag som fonderna är investerade i. De flesta dagar innehåller något möte eller telefonkonferens med bolag som har gett ut eller planerar att ge ut obligationer.

Det är två räntefonder som du förvaltar. Vad är de stora skillnaderna mellan dessa, respektive likheter?
De två fonderna, Likviditetsstrategi och Nordisk Företagsobligationsfond, är ganska lika med en gemensam förvaltningsfilosofi och samma geografiska inriktning. I Likviditetsstrategi är dock risknivån lägre med ett större inslag av korta placeringar och en något högre genomsnittlig kreditkvalitet för emittenterna. I Nordisk Företagsobligationsfond tar vi ut svängarna lite mer genom en större andel högavkastande obligationer som lyfter både den förväntade avkastningen och risknivån.

Vad är det du vill åstadkomma med din förvaltning?
Jag vill med min förvaltning åstadkomma ett placeringsalternativ som med en begränsad risk ger möjlighet till en god avkastning. Coelis räntefonder ska vara naturliga byggstenar för investerare som vill åstadkomma bred riskspridning i sina portföljer.

Din fond Nordisk Företagsobligationsfond har nyligen fyllt tre år. Det innebär bland annat att fonden kommer med i Morningstars utvärdering som baseras på historisk utveckling de senaste tre åren. Nordisk Företagsobligationsfond fick under sommaren 5 stjärnor av 5 möjliga. Kan du förklara varför?
En av förklaringarna bakom de goda resultaten som Nordisk Företagsobligationsfond haft de senaste åren är att i huvudsakligen träffat rätt och erhållit en god avkastning från de mer riskfyllda placeringar som har gjorts för fonden. I stor utsträckning har vi lyckats undvika förluster vilket är avgörande för att över tid uppnå goda resultat. Dessutom har vi, med stor framgång, agerat offensivt under perioder när marknaden varit svag och vid de tillfällena kunnat göra investeringar till mycket tilltalande priser.

Hur ser du på framtiden?
Värderingarna av företagsobligationer har stigit en hel del vilket gör att den förväntade avkastningen framöver kan bli något lägre än vad den varit de senaste åren. De bolag som vi följer genererar generellt goda resultat och konjunkturen är stark med hög tillväxt framförallt i Sverige. Detta tillsammans med att intresset bland investerarna för företagsobligationer fortsatt bedöms vara stort talar för en stabil marknadsutveckling.

Det pratas mycket om sparande och eget ansvar för att trygga sin pension mm. Om du skulle ge några råd till unga människor idag som inte varit så länge ute på arbetsmarknaden eller är på väg ut i livet på egna ben, vad skulle det vara för råd?
Jag tror att det är viktigt att redan som ung ägna lite tid åt att sätta sig in i hur pensionssystemet är uppbyggt med de olika delarna i den allmänna pensionen, tjänstepensionen och privat sparande. Det är viktigt att tidigt starta ett långsiktigt sparande, både med tanke på pension och eventuella framtida bostadsköp. Att komma igång kan vara svårt, men det blir inte lättare med åren. Så börja spara nu! Sikta gärna på att spara 10 procent av lönen, placera pengarna i fonder eller aktier så att de växer genom ränta på ränta-effekten.

Posted in: | Tags: | Comments (0) | View Count: (179)
Comment function is not open

Kontakta oss

Telefon: 08-506 223 10
Fax: 08-545 916 41
E-post: info.am@coeli.com

Adress: Sveavägen 24-26
111 57 Stockholm