en-USsv-SE

Nyheter

09

I huvudet på en fondförvaltare - Mattias Eriksson

posted on

Hej Mattias, du är förvaltare av Coelis Sverige-fonder sedan en tid tillbaka. Berätta, vem är du?

Jag är en enkel människa som ägnar livet åt att försöka hitta bra, billiga bolag att investera i. Jag har arbetat med aktieanalys i 18 år och är priviligierad som får arbeta med min hobby. Förutom att analysera bolag tycker jag om att umgås med familjen, resa och spela tennis.

 

Du har lång erfarenhet inom finansbranschen och som fondförvaltare så du måste gilla det du gör. Vad är det som får dig att arbeta med det du gör? Vad triggar dig?

Det är fantastiskt roligt att arbeta i den här dynamiska miljön där det alltid finns något nytt att lära sig. För mig finns det inget mysigare än att sitta framför Excel med en årsredovisning och fördjupa mig i ett bolag. Jag är väldigt nyfiken och vetgirig och i det här jobbet blir man aldrig fullärd. Och så gillar jag tävlingsinslaget, att tävla mot aktiemarknaden och bli utvärderad dagligen.

 

Du förvaltar två fonder, Coeli Sverige och Coeli Select Sverige. Om du skulle beskriva dessa fonder så en icke insatt person förstår, hur skulle du beskriva dom då?

De är lite olika till sin natur. Select Sverige är, vad jag vet, den smalaste Sverigefonden som finns. Det ska vara maximalt femton innehav i den fonden. Coeli Sverige är lite mer ”alldaglig” med 20-25 innehav. Principen är dock densamma – att hitta underskattade bolag. Jag vill köpa bra bolag billigt, så vi ska äga bra bolag där värderingen speglar för lågt ställda förväntningar.

Fonderna är, som det heter, aktivt förvaltade. Det innebär att vi aktivt tar ställning till om det är ett bra eller dåligt bolag samt hur bolaget värderas, oavsett vikt i index. Det bästa sättet att slå index är att inte bry sig om index, så vi letar efter underskattade bolag oavsett vikt i index. Fokus är på stora och medelstora svenska bolag men vi kan i viss mån även investera i bolag i de övriga nordiska länderna.

Som fondandelsägare kan du känna dig trygg med att vi kan de bolag vi investerar i bra och att en grundlig fundamental analys ligger bakom ett investeringsbeslut. Vi lägger mycket energi på att förstå bolagets affärsmodell och vad som över tid ska driva försäljningstillväxt och marginalutveckling. Vi vill äga bolag med goda tillväxtförutsättningar, starka marknadspositioner, sunda balansräkningar, som genererar en hög avkastning på sitt kapital och som handlas till en attraktiv värdering. Vi fokuserar mest på mikro, alltså det enskilda bolaget, och mindre på makro. I portföljen ska det finnas bolag med goda möjligheter att öka sina vinster över tid och som dessutom förtjänar en högre värdering.

Det finns alltid risker men de ska vara hanterbara. Warren Buffetts regel nummer ett är: förlora inte pengar. Det är en bra regel att ha i bakhuvudet, att inte ta onödiga risker. För att få avkastning är det nödvändigt att ta risk men avkastningspotentialen ska vida överstiga den risken.

 

Vad är det du vill åstadkomma med din förvaltning?

Naturligtvis handlar det först och främst om avkastning. Men personligen vill jag vara stolt ägare i bra nordiska bolag som har de bästa möjligheterna att generera hög avkastning över tid till en hanterbar risk som jag kan förstå. Det är enkelt att investera i bra bolag, för det finns en uppsjö av sådana i Sverige och övriga Norden. Det svåra är att hitta de bolag som är underskattade av aktiemarknaden, och kanske lite missförstådda. Det är det vi ägnar vår analys åt.

 

Hur ser en typisk dag ut för dig?

Främst ägnar jag dagarna åt att lära mig ännu mer om de bolag vi äger i fonden samt att leta nya, intressanta bolag som kan komplettera eller ersätta innehav. Analysarbetet handlar framförallt åt att hitta underskattade bolag. Kortfattat går arbetet att dela in i två delar: 1) att förstå vad man äger och 2) varför man är ägare.

Det jag gör är att skapa mig en uppfattning om vad som är inprisat i aktien och avgöra om marknadens förväntningar är för låga eller för höga. En stor del av tiden går till att räkna på bolagen och att i grunden förstå hur bolaget tjänar pengar och vilka konkurrensfördelarna är. Det viktigaste är att förstå affärsmodellen – att veta exakt hur bolaget tjänar pengar.

Vad ska driva bolagets tillväxt i form av volym och prisutveckling? Hur mycket satsar bolaget på produktutveckling? Produktutveckling är den viktigaste drivkraften för tillväxt. Kan en ändrad produktmix förbättra bruttomarginalen? Varför ska rörelsemarginalen förbättras? Har bolaget betydligt högre rörelsekostnader än liknande bolag? Vad är möjligheterna att få ned rörelsekapitalet? Hur stora investeringar krävs för att kunna växa? Det är exempel på frågor som behöver besvaras under analysarbetet.

Jag vill köpa Bra Bolag Billigt (BBB). Den enkla biten är att definiera och hitta bra bolag, den lite svårare delen är att köpa till rätt värdering, då marknaden av någon anledning sannolikt har för lågt ställda förväntningar på bolaget. För att förstå förväntansbilden använder jag mig av kassaflödesvärdering.

Jag läser väldigt många årsredovisningar, kvartalsrapporter och annan information om bolagen och branschen. Efter att ha läst och räknat träffar jag bolaget och ställer de frågor som kommit upp. Jag vill även gärna prata med bolagets kunder, vilket är viktigt, och även prata med andra aktörer som kan bolaget och branschen bra.

 

Vad tror du om framtiden? Vad kommer hända med världsekonomin? Hur kommer det gå för Trump, Macron, Storbritannien, Grekland? Och hur kommer det gå för Sverige? Det är ju lite turbulens på den politiska scenen här hemma också?

Framtiden är alltid oviss. Politik och makro i det stora hela ägnar jag ganska lite tid åt. Det brukar mest vara störande brus. Makrodata är intressant i ett längre perspektiv, men enskilda vecko- eller månadssiffror tycker jag är helt ointressant. Och politik är överskattat. Jag fokuserar istället på bolagens vinstutveckling, som över tid styr kursutvecklingen, samt hur bolagen värderas.

 

Det pratas mycket om sparande och eget ansvar för att trygga sin pension mm. Om du skulle ge några råd till unga människor idag som inte varit så länge ute på arbetsmarknaden eller är på väg ut i livet på egna ben, vad skulle det vara för råd?

Jag älskar att spara pengar och anser att en sparbuffert gör människan trygg och lycklig. Det bästa är förstås om man kan skaffa sig ett jobb man trivs med, leva gott och dessutom kunna spara lite pengar. Det är också viktigt att hela tiden lära sig nya saker. Och ha roligt!

Posted in: | Tags: | Comments (0) | View Count: (443)
Comment function is not open

Kontakta oss

Telefon: 08-506 223 10
Fax: 08-545 916 41
E-post: info.am@coeli.com

Adress: Sveavägen 24-26
111 57 Stockholm