en-USsv-SE

Nyheter

30

Coeli möjliggör investeringar i fastighetsplaceringar och rekryterar Jakob Pettersson och Jan Nordström

posted on

Coeli utökar sitt förvaltningserbjudande och kommer under våren ge privata och institutionella kunder samt samarbetspartners möjlighet att investera i fastighetsplaceringar. I och med detta stärker företaget upp fastighetsteamet med Jakob Pettersson och Jan Nordström. Denna satsning är i linje med Coelis ambition om ett diversifierat kunderbjudande där investerare kan välja mellan flera olika tillgångsslag, exempelvis för att sprida risk. Coeli är en kapitalförvaltare med fokus på aktiv förvaltning som förvaltar totalt tio miljarder kronor. I dagsläget har Coelis kunder möjlighet att investera i företagets ränte-, aktie- och hedgefonder samt i private equity.

Coeli kommer göra fastighetsplaceringar om cirka 500 miljoner kronor under 2017. Fokus kommer ligga på exploaterings- och utvecklingsfastigheter, såsom att skapa nya byggrätter för bostadsändamål.

Som ett första steg har bolag inom Coeli-gruppen investerat i två fastigheter med syfte att utveckla dessa till moderna bostäder på attraktiva adresser. Den ena är en industrifastighet i centrala Enköping med tomtareal om 20 000 kvm. Den andra är en fastighet i utkanten av ett bostadsområde i Huddinge med bra kommunikationer, närhet till grönområde och en tomtareal om 200 000 kvm. Syftet med investeringarna är att driva fram en detaljplan med byggrätter avseende flerbostadshus.

Som transaktionsansvarig kommer Jakob Pettersson ta hand om förvärvs- och försäljningsprocesser av fastigheter. Jakob kommer närmast från Newsec där han haft rollen som analyschef och bland annat ägnat sig åt strategisk fastighetsrådgivning och transaktioner. Dessförinnan arbetade han på PwC med strategier och uppköp. Jakob har en examen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Han tillträder den 27 februari 2017.

Jan Nordström sitter i styrelsen och arbetar som konsult hos Coeli inom ramen för det nya kunderbjudandet där han som projektledare driver fram detaljplaner med byggrätter för bostadsändamål. Jan har lång erfarenhet från branschen och har tidigare arbetat med liknande frågor hos bland annat Skanska och Besqab.

”Vi är glada över att kunna erbjuda våra kunder nya investeringsmöjligheter i tillgångsslag med god avkastningspotential som normalt inte är tillgängliga för en bredare investerarkrets. Vi ser ett stort intresse från kunder och samarbetspartners i att investera i utvecklingsfastigheter”, säger Mikael Larsson, Koncernchef Coeli. Han fortsätter ”Jakobs och Jans erfarenheter och kompetens blir ett starkt tillskott för att åstadkomma god avkastning på kunders investerade kapital, som dessutom ger ytterligare en dimension vad gäller riskspridning.”

Mikael Larsson, Koncernchef Coeli
mikael.larsson@coeli.se , 0730 222 300


Jakob Pettersson

Posted in: | Tags: | Comments (0) | View Count: (610)
Comment function is not open

Kontakta oss

Telefon: 08-506 223 10
Fax: 08-545 916 41
E-post: info.am@coeli.com

Adress: Sveavägen 24-26
111 57 Stockholm