en-USsv-SE

Logga in       

Så här köper du våra fonder

Du kan köpa våra fonder genom att kontakta Coeli Wealth Management, din lokala bank eller någon av våra samarbetspartners.

Institutionella investerare som är intresserad av att investera i någon av våra fonder är välkomna att kontakta Investor Relations på 08-506 223 70 alternativt investorrelations@coeliam.com för fortsatt dialog.

Institutionella investerare

Om du är en institutionell investerare kontakta Investor Relations för att få mer information kring våra strategier.

 

Erik Linder
Investor Relations

P:+46 8 506 223 25
M:+46 730 222 314
erik.linder[at]coeli.se
David von Wachenfeldt
Investor Relations

P:+46 8 506 223 30
M:+46 709 379 767
david.vonwachenfeldt[at]coeli.se

 

Coeli Wealth Management

För dig som har mer än två miljoner att förvalta erbjuder Coeli Wealth Management följande:

 

•    En komplett finansiell handlingsplan för hela eller delar av din förmögenhet.

•    En förvaltningsstrategi baserad på dina behov och önskemål om risk och avkastning.

•    Regelbunden uppföljning för att säkerställa att vi möter dina förväntningar.

•    Löpande information och rapportering från våra analytiker och förvaltare.

•    Inbjudningar till kundevenemang och seminarier.

 

Läs mer och boka kapitalrådgivning här.

Partners

Här hittar du ett urval av våra partners. Hos dem kan du enkelt köpa våra fonder.

 
Avanza
Danica  
Solidar Pension
PPM
Fondmarknaden
Nordnet 
Skandia 

Kontakta oss

Telefon: 08-506 223 10
Fax: 08-545 916 41
E-post: info.am@coeli.com

Adress: Sveavägen 24-26
111 57 Stockholm